Bubamara, KDV in Westbroek

Bubamara Kinderdagverblijf/ BSO ‘t Kompas Westbroek

Kinderdagverblijf BSO Bubamara is vanaf september 2018 gevestigd op basisschool ‘t Kompas te Westbroek.
Kinderdagverblijf  Bubamara biedt plaats aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 4 jaar.Daarnaast biedt Bubamara ook peuteropvang.
BSO Bubamara biedt plaats aan maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop kinderen naar het voortgezet onderwijs toe gaan.Het unieke aan Bubamara Kinderopvang is dat er met een combi-groep wordt gewerkt waardoor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar op de basisschool ‘t Kompas kunnen worden opgevangen in een vertrouwde omgeving.
Er werken op dit moment 3 gediplomeerde pedagogisch medewerkers en een stagiaire .Een HBO coach wordt op basis van de verplichte uren ingehuurd.
De medewerksters bij Kinderdagverblijf Bubamara zijn allemaal in het bezit de benodigde diploma’s,een recente VOG  en EHBO diploma.
Een korte beschrijving:
Wij bieden op Bubamara KDV-BSO:

Een kleine zelfstandige kinderopvang binnen de basisschool ‘t Kompas gevestigd in een lokaal van de school. Vanaf 14.00 is de school uit en mogen wij gebruik maken van de speelmogelijkheden in de hal. De kinderen van de BSO mogen daarnaast ook de ruimte en de speelmogelijkheden in de aula gebruiken.
Buiten is er voor de kinderen van 0-4 jaar een veilige en omheinde speelplek met een buitentoilet en een zandbak, speeltoestellen en veel buitenspeelgoed.
Na 14.00 uur kunnen we van het grote speelterrein gebruik maken waar een voetbalkooi is en een heel groot speelterrein met een speeltuin met klimrekken, glijbaan,zandbak en een kruiptunnel.Er is een mooie moestuin waar de kinderen kunnen tuinieren.

Wij zijn door SBB goedgekeurd als stagebedrijf en er zullen stagiaires werkzaam zijn bij Bubamara KDV en Bubamara BSO.
Voor contact:
Heleen Georgana
Kinderdagverblijf Bubamara
BSO Bubamara
Prinses Christinastraat 4
3615 AG Westbroek

Mob: Bubamara KDV&BSO :06-23 81 08 10

Mob: H.W Georgana: 06 41 76 25 39

E-mail: info@bubamara.nl

 

 

 

 

 

Privacystatement Bubamara 2019